On-line poradna

Poukaz na vyšetření zraku 1. 4. 2022

Uživatel: Marek, Téma: Právní poradna v oblasti HIV a AIDS

Dobrý den, mám dotaz?Od doktora jsem dostal poukaz na vyšetření zraku.Na poukazu je uvedena moje diagnóza HIV poz.Chci se zeptat jestli je to ze zákona povinné,to tam uvádět.?Příjde my to zbytečné,při tomhle zákroku..díky za odpověď

Martin Černý

Odpověděl: Martin Černý, 14. 4. 2022

Dobrý den, Marku.

Informace o zdravotním stavu člověka je citlivý osobní údaj podle GDPR a podléhá tomu odpovídající ochraně. Daná ochrana je poskytována samotným GDPR i prostřednictvím dalších právních předpisů jako je Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Lékaři, ani ostatní zdravotnický personál obecně (až na zákonné výjimky) nesmějí Vaši diagnózu sdělovat dalším osobám.

Toto obecné pravidlo však neplatí vůči jiným lékařům, pokud je informace o Vašem zdravotním stavu potřebná pro poskytování zdravotní péče či léčby. I v takovém případě je ale lékař povinen dodržovat zásadu „minimalizace údajů“ (viz čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR), dle které může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Dle Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, musí tzv. žádanka obsahovat v případě vyžádání odborného vyšetření spočívajícího pouze a) v laboratorním vyšetření, či b) použití přístrojového vybavení minimálně informaci o:

  • požadovaných zdravotních službách a jejich odůvodnění, včetně naléhavosti jejich poskytnutí,
  • stručném zhodnocení údajů z anamnézy, pokud mají souvislost s požadovanými zdravotními službami,
  • rizikových faktorech vyšetření.

Pokud se pak jedná o vyžádání odborného vyšetření nespočívajícího pouze v laboratorním vyšetření, nebo použití přístrojového vybavení, musí žádanka dále obsahovat:

  • údaje o posledně zjištěném zdravotním stavu, včetně těch výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření, které jsou podstatné pro poskytnutí vyžádaných zdravotních služeb,
  • údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ni,
  • pracovní diagnózu.

Z výše uvedeného pak lze uzavřít, že povinný minimální obsah žádanky bude záviset na povaze vyšetření, které je vyžadováno.

Dle mého názoru je informace o HIV+ na žádance k očnímu lékaři nadbytečná, a proto je v rozporu se zásadou "minimalizace údajů" dle GDPR. Doporučuji vyzvat lékaře k vyhotovení žádanky bez uvedení HIV+ statusu právě s tímto odůvodněním. To zejména i s ohledem na skutečnost, že HIV+ nemají povinnost sdělovat svůj status všem zaměstnancům poskytovatelů zdravotních služeb (kteří s danou žádankou přijdou do kontaktu), ale pouze doktorům, a to navíc pouze před samotným vyšetřením.

S ohledem na současnou legislativní úpravu a existenci informační povinnosti však nelze vyloučit, že lékař vystavení nové žádanky odmítne s odůvodněním, že se jedná o rizikový faktor, který musí sdělit. V případě sporu s lékařem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz.

[Poznámka k informační povinnosti: Považuji za důležité také zmínit, že dle současné právní úpravy problematiky HIV má každý HIV pozitivní povinnost (dle § 53 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně veřejného zdraví) informovat každého lékaře ještě předtím, než jej začne vyšetřovat, případně léčit, případně pokud jej bude přijímat do ústavní péče (pobyt na lůžku v nemocnici atp.). Tato povinnost platí vůči všem lékařům, tedy i vůči očním lékařům.

Problematika informační povinnosti HIV pozitivních pacientů vůči lékařům je něco, čemu se ČSAP věnuje dlouhodobě. Se současným stavem bohužel nejsme spokojeni a snažíme se o jeho změnu.]

Obrázek č. 169

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 190
Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 201

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 195

Česká společnost AIDS pomoc, z. s. je s projektem „Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)“ příjemcem grantu z fondů EHP2014–2021 v rámci programu Zdraví. Cílem projektu je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru. NAPO je při realizaci projektu vůči ČSAP z pozici partnera. Více informací o aktivitách NAPO najdete na www.silapacientu.cz.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 154
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 132

podporuje činnost Domu světla

Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 202
alza.cz

darovalo výpočetní techniku a elektroniku

Obrázek č. 126
Obrázek č. 186
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.