On-line poradna

Povinnost podrobit se léčení 11. 5. 2019

Uživatel: dena, Téma: Právní poradna v oblasti HIV a AIDS

"Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, obsahuje § 53: (1) Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena, jsou povinny: a) podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším protiepidemickým opatřením; povinnost podrobit se léčení se nevz" * Měla jsem za to, že u nás neexistuje povinost podrobit se léčení infekce hiv, tj. povinnost pojídat mimo jiného léky na hiv. Potom by více dávalo smysl anonymní testování, pro možnou možnost volby.

JUDr. Jakub Tomšej Ph.D.

Odpověděl: JUDr. Jakub Tomšej Ph.D., 11. 5. 2019

Dobrý den,

anonymní testování možné je a zajišťuje ho mj. i Česká společnost AIDS pomoc (více informací na těchto stránkách). Nic ale nemění na tom, že diagnostikovaní pacienti mají povinnost se identifikovat a zahájit léčbu.

Jen dodržováním léčby je možné dosáhnout stavu, kdy u HIV pozitivních nepropukne onemocnění AIDS a jejich očekáváná délka života je stejná jako u HIV negativních lidí. Léčba může taktéž snížit infekčnost na nulu, čímž je chráněna i společnost před dalšími přenosy nemoci. Současný trend tak jednoznačně směřuje k tomu, aby léčba HIV byla zahájena co nejdříve u co největšího počtu pacientů.

Obrázek č. 138

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

MOBILNÍ TESTOVÁNÍ - SANITKA

pro více detailů rozklikněte město

Podpořte nás!

 

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 143
Obrázek č. 142
Obrázek č. 141
Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

abbvie

Obrázek č. 132
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 56

financuje vysílání webinářů a vývoj systému PIST

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

alza.cz

darovalo výpočetní techniku a elektroniku

Obrázek č. 126

nám přispěli novým stanem

Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.