On-line poradna

I have HIV and i plan to spend six months in the Czech Republic next year (for the purpose of study). 10. 4. 2015

Uživatel: Fraser, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Hello, I'm sorry for writing in English but unfortunately my Czech is not very good. I am a New Zealand citizen. I plan to spend six months in the Czech Republic next year (for the purpose of study). At present I live in Brazil. I have HIV and am in good health. Currently, I take ABC+3TC+EFV, without complications. I will arrange health insurance for the time I am in the Czech Republic. I have some questions: Is a foreign national with a student visa eligible to receive ARVs through the Czech public health system? Is there any cost involved? Do you know of any other foreign (non-EU) nationals who are in the same situation as I will be? If yes, could you put me in contact with one? Thank you very much for your help.

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 10. 4. 2015

Health care (including ART) is fully covered by the health insurance. All Czech citizens and all legally employed people have access to the standard health insurance according to the law. If you are self-employed foreigner it is up to your decision if you have health insurance or not. Some health insurance companies ask those people (never employees) for HIV test before making agreement, some offer only basic health care. You should ask for the same insurance as all Czech people have. It is relatively expensive but still cheaper than the price of ART. Also commercial health insurance usually offer only basic and emergency health care (I do not recommend it). The situation of students may be very different according to the program (daily regular study, post-graduate study, extraordinary study in English, Erasmus programme). You should ask at your school how it will be with the access to the standard health insurance. Of course there is a lot of people from non EU countries receiving the care and ART, but it depends on their health insurance.
Obrázek č. 238
Obrázek č. 206

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás!

 

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 190
Obrázek č. 195

Česká společnost AIDS pomoc, z. s. je s projektem „Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)“ příjemcem grantu z fondů EHP2014–2021 v rámci programu Zdraví. Cílem projektu je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru. NAPO je při realizaci projektu vůči ČSAP z pozici partnera. Více informací o aktivitách NAPO najdete na www.silapacientu.cz.

Obrázek č. 214
Obrázek č. 142
Obrázek č. 186
Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 154
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 132

podporuje činnost Domu světla

Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

podpora regionálních checkpointů

Obrázek č. 204
Obrázek č. 228
Obrázek č. 229
Obrázek č. 231
Obrázek č. 233
Obrázek č. 208
Obrázek č. 202
alza.cz

darovalo výpočetní techniku a elektroniku

Obrázek č. 126
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 212