On-line poradna

Kriminalizace HIV+ 17. 7. 2022

Uživatel: Honza, Téma: Právní poradna v oblasti HIV a AIDS

Dobrý den. Poslední dobou začínám mít jako HIV+ určité obavy ze sexu. Představme si tuto modelovou situaci: Při sexu dodržím pravidla bezpečného sexu (tj. kondom). Protějšek se časem vyspí s dalšími lidmi, od někoho se nakazí (nebo už třeba nakažen byl v danou chvíli a nevěděl to). Protože o mně jako o jediném ví, že jsem HIV+, označí mne za původce nákazy. Jak vůbec vypadá dokazování, že někdo použil nebo nepoužil kondom v situaci, u které (asi) nebývají svědci, ani žádná fotodokumentace...? Na kom leží důkazní břemeno a jak by se toto vůbec prošetřovalo? Stálo by přece v takové situaci tvrzení proti tvrzení.

JUDr. Jakub Tomšej Ph.D.

Odpověděl: JUDr. Jakub Tomšej Ph.D., 21. 7. 2022

Dobrý den,

Vašim obavám rozumím, protože vyšetřování sexuálních deliktů u nás někdy probíhá trochu ošemetně. Každé trestní řízení by mělo vyústit v jednoznačné zjištění viny pachatele, to je však víceméně nemožné u deliktů, které se staly v soukromí mezi dvěma osobami, a proto se často rozhoduje na základě většího množství nepřímých důkazů (svědecká výpověď většího počtu osob, znalecké posudky o věrohodnosti daných osob, přepisy konverzací apod). Důkazní břemeno leží na orgánech činných v trestních řízeních. Je ale na obviněném, aby se aktivně bránil a předkládal důkazy ve svůj prospěch.

Na druhou stranu bych rád uvedl, že k přenosu HIV dochází ročně řádově ve stovkách případů a k trestnímu stíhání za přenos při sexuálním styku v jednotkách, maximálně nižších desítkách případů, a to téměř výhradně na základě toho, že se někdo cítí poškozený a podá trestní oznámení. Lživé obvinění z přenosu HIV vyslovené vůči někomu, kdo použil kondom, je navíc samo o sobě trestným činem. Nedomnívám se, že by se běžně stávalo, že když se lidí nakazí HIV, hledají někoho, koho by falešně obvinili. Je tomu tak i proto, že zatímco potrestání pachatele trestného činu nám v ČR funguje velmi dobře, k poskytování vysokých peněžitých kompenzací za přenos HIV skoro nedochází. Dotyčný by tak pravděpodobně musel mít velmi silnou pohnutku, proč Vám chtít ublížit.

Z hlediska klíčové obhajoby by naprosto klíčovým argumentem byla nulová virová nálož. Orgány činné v trestním řízení akceptují, že kdo má nulovou virovou nálož, nemůže nikoho nakazit.

V případném dokazování dále podle mého názoru může pomoct, pokud si budete uchovávat zprávy se sexuálními partnery (včetně těch potenciálních), z nichž bude vyplývat, že svým partnerům konzistentně říkáte, že sex provozujete jen s kondomem.

Sexuální dobrodružství by nám měly dělat radost a ne způsobovat obavy. Možná bych si položil otázku, co mohu udělat jinak při hledání partnerů, aby mě podobné obavy nenapadaly. Pokud Vás úvahy o možném trestním stíhání skutečně trápí, myslím, že je také zcela legitimní si o nich promluvit s psychologem nebo psychoterapeutem.

Obrázek č. 169

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 190
Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 201

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 195

Česká společnost AIDS pomoc, z. s. je s projektem „Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)“ příjemcem grantu z fondů EHP2014–2021 v rámci programu Zdraví. Cílem projektu je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru. NAPO je při realizaci projektu vůči ČSAP z pozici partnera. Více informací o aktivitách NAPO najdete na www.silapacientu.cz.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 154
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 132

podporuje činnost Domu světla

Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 202
alza.cz

darovalo výpočetní techniku a elektroniku

Obrázek č. 126
Obrázek č. 186
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.