Červená stužka a besedy

ŠKOLY:

Hlavním cílem besedy je zamezení dalšímu šíření viru HIV a šíření dalších pohlavních infekcí. Prostřednictvím preventivních a osvětových aktivit se snažíme vzdělávat hlavně mladé skupiny veřejnosti.

Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví

Pořádáme je již od roku 1999, máme tak za sebou úctyhodný vývoj a mnoho zkušeností.

V současné podobě se jedná o interaktivní program zaměřený na prevenci rizik sexuálně přenosných nemocí, především HIV/AIDS, který nabízí atraktivní vzdělávání pro současnou generaci dětí díky dostupným moderním technologiím. Primárně preventivní aktivita používá kvízovou edukativní aplikaci Mentimeter a v online prostředí se přidává platforma Microsoft Teams. Po připojení učitele do schůzky v Teams se žáci dle pokynů lektora přihlásí (v mobilním telefonu, školním tabletu, v PC školní učebně) do Mentimetru, nic si nestahují. Beseda zahrnuje tematické snímky a dvě autentická videa. Online beseda v rámci jedné školy, může probíhat v libovolném počtu tříd najednou.

Na předem připravené kvízové otázky, které okamžitě upoutají pozornost žáků, lektor v přítomném čase reaguje podle toho, jaké od žáků získal odpovědi. Přináší jim ucelená vysvětlení správných odpovědí i s odborným výkladem. Případně je zde prostor na doplňující otázky, které mohou žáci anonymně psát lektorovi do chatu (funkce v kvízové aplikaci Mentimeter).

Žáci nejsou v žádném případě hodnoceni, důraz je kladen na jejich přirozenou zvídavost a přání mít informace o důležitém tématu. V programu se pracuje s celým třídním kolektivem (základní jednotkou pro práci je 1 školní třída), případně s více školními třídami najednou v rámci jedné školy.

Komu jsou určeny:

Hlavně pro 8. a 9. třídu ZŠ, 1. ročníky víceletých gymnázií a 1. ročníky SŠ, SOU. Po individuální domluvě s lektorem lze obsah besedy zacílit na další konkrétní skupiny.

Programové cíle:

Program, kromě problematiky HIV/AIDS také upozorňuje na rizika chování spojená s pohlavní dospělostí a představuje bezpečná východiska z těchto rizik. Snahou je rozvíjet u žáků do budoucna větší převzetí zodpovědnosti za své sexuální zdraví. Za významné také považujeme proaktivně působit na žáky tak, aby se snižovala úroveň stigmatizace a diskriminace lidí žijících s HIV v naší společnosti.

Obsahová struktura besedy:

  • Krátká historie a současnost stavu pandemie HIV/AIDS. Seznámení se základními odbornými pojmy.
  • Rizika přenosu a šíření HIV infekce, zvlášť mezi mladými lidmi. Důkladné vysvětlení možností ochrany před virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými infekcemi.
  • Nové medicínské přístupy a moderní léčba pohlavních nemocí, HIV/AIDS, testování, PrEP, PEP.
  • Jak vnímáme HIV pozitivní osoby, jak tito lidé vnímají sebe a jaký je jejich život s HIV? Hledání postojů a objevování rovnováhy v součinnosti se vzděláváním a výchovou žáků k občanské společnosti.
  • Program je doplněný o autentická krátká videa. V prvním je představený způsob provádění testů na HIV tak, jak ho provádí ČSAP, z.s., a druhé video je tzv. storytelling věnující se matce dvou dětí, která dlouhodobě žije s HIV.

Diskuse a otázky směřující na lektora očekávány:)

CENÍK pro školní rok 2023/2024

Po rozkliknutí odkazu (viz úvod) objednat besedu s lektorem, zvolte v objednávce typ besedy:

Online HIV/AIDS a sex (hrazeno částkou 500 Kč) (45 min.)

Školy v mimopražských regionech ČR hradí besedu částkou 500 Kč díky částečné podpoře MZ ČR. Jedna online beseda v rámci jedné školy se však může uskutečnit pro libovolný počet tříd najednou.

Online HIV/AIDS a sex (zdarma) (45 min.)

Program je pro školy na území Prahy zdarma, protože jej zcela podporuje Magistrát hlavního města Prahy.

Prezenční HIV/AIDS a sex - regiony ČR mimo Prahu (hrazené cestovní náklady) (90 min.)

Všechny školy sídlící mimo území Prahy mají také besedy zdarma a hradí pouze náklady na dopravu a čas strávený lektorem na cestě díky částečné podpoře z grantu MZČR.

Prezenční HIV/AIDS a sex- školy se sídlem v Praze (zdarma) (90 min.)

Program je pro školy na území Prahy zdarma (zcela podporuje Magistrát hlavního města Prahy), ať už přijede lektor do Vaší školy nebo nás poctíte svojí návštěvou v našem přednáškovém sále Domu Světla na Florenci.

Kalkulaci provede vždy po telefonické domluvě lektor a odpovědná osoba zastupující danou školu.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s Vámi, Vašimi žáky a žákyněmi.

Obrázek č. 240
Obrázek č. 206

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás!

 

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 190
Obrázek č. 195

Česká společnost AIDS pomoc, z. s. je s projektem „Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)“ příjemcem grantu z fondů EHP2014–2021 v rámci programu Zdraví. Cílem projektu je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru. NAPO je při realizaci projektu vůči ČSAP z pozici partnera. Více informací o aktivitách NAPO najdete na www.silapacientu.cz.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 186
Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 154
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 132

podporuje činnost Domu světla

Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

podpora regionálních checkpointů

Obrázek č. 204
Obrázek č. 228
Obrázek č. 229
Obrázek č. 231
Obrázek č. 233
Obrázek č. 208
Obrázek č. 202
alza.cz

darovalo výpočetní techniku a elektroniku

Obrázek č. 126
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 212