Červená stužka a besedy

ŠKOLY:

Hlavním cílem Červené stužky je zamezení dalšímu šíření viru HIV. Prostřednictvím preventivních a osvětových akcí se snažíme vzdělávat různé skupiny veřejnosti. Každý musí být schopen kvalifikovaně rozhodnout o svém počínání.

Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví

Pořádáme je již od roku 1999, máme tak za sebou úctyhodný vývoj a mnoho zkušeností. To utvrzuje naše přesvědčení, že včasnou prevencí a osvětou u mládeže, která vstupuje do sexuálního života, můžeme všichni společně naplňovat náš cíl - zabránit růstu epidemie HIV/AIDS a šíření ostatních pohlavních onemocnění. Beseda je tedy v první řadě strukturována tak, aby během ní žáci dospěli k zodpovědným postojům vůči svému sexuálnímu zdraví.

Beseda zaměřená na sexuální zdraví, prevenci HIV/AIDS a ostatních pohlavních onemocnění se může uskutečnit ve Vaší škole, nebo v našem moderním přednáškovém sále v Domě světla v Praze na Florenci, kde Vás rádi uvítáme.

Beseda je určena pro mládež a širokou veřejnost od 14 let věku. Náš zkušený lektor ji vede moderním interaktivním způsobem. Žáci se připojí, přes školní Wi-Fi a svůj mobil nebo školní tablet, do edukační aplikace Mentimeter, v této aplikaci jsou pro ně připraveny úkoly kvízového typu. Za účasti a podpory lektora, získávají žáci touto atraktivní a hravou formou, nové znalosti a nové životní postoje.

Obsah besedy tvoří 4 tematické bloky:

  • Historie a současnost stavu pandemie HIV/AIDS. Seznámení se základními odbornými pojmy.
  • Rizika přenosu a šíření HIV infekce, zvlášť mezi mladými lidmi. Důkladné vysvětlení možností ochrany před virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými infekcemi.
  • Nové medicínské přístupy a moderní léčba HIV/AIDS, testování, PrEP, PEP.
  • Jak vnímáme HIV pozitivní osoby, jak tito lidé vnímají sebe a jaký je jejich život s HIV? Hledání postojů a objevování rovnováhy v součinnosti se vzděláváním a výchovou žáků k občanské společnosti.

Diskuse a otázky směřující na lektora očekávány:)

Ceník besedy:

Z důvodů výpadku grantu MZ ČR pro rok 2022 k financování prezenční preventivní aktivity, přistoupila ČSAP, z.s. k úpravě ceníku a pravidel poskytování služby - Beseda o problematice viru HIV pro besedy ve všech regionech ČR.

Po rozkliknutí odkazu (viz úvod) objednat besedu s lektorem, zvolte v objednávce typ besedy:

a) Online Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví

Školy v celé ČR mají tyto besedy zcela zdarma.

b) Prezenční Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví- školy se sídlem v Praze

Školy sídlící na území Hl. města Prahy(Spolufinancuje Magistrát Hl. města Prahy) mají besedy zdarma, ať už přijede lektor do Vaší školy nebo nás poctíte svojí návštěvou v našem přednáškovém sále Domu Světla na Florenci.

c) Prezenční Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví - školy se sídlem v ostatních částech ČR

Všechny školy sídlící mimo území Hl. města Prahy mají také besedy zdarma a k tomu hradí náklady na dopravu a čas strávený lektorem na cestě.

Kalkulaci provede vždy po telefonické domluvě lektor a odpovědná osoba zastupující danou školu.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi žáky.

Sbírka Červená stužka

Jedním z dalších způsobů pomoci je i přímé zapojení základních a středních škol do veřejné sbírky Červená stužka - školy tím pomohou vybrat finanční prostředky na boj proti HIV a AIDS, ale zároveň aktivním zapojením studentů jsou součástí samotné prevence - své znalosti získané s besedou s lektorem České společnosti AIDS pomoc tak mohou předávat dál svých vrstevníkům, rodině nebo lidem na ulici. Více informací najdete zde www.cervenastuzka.cz.

Stužka zaznamenala svůj první veřejný debut v roce 1991, kdy se s ní objevil hostitel Jeremy Irons na slavnostním udílení cen Tony Awards, a brzy se tak stala populárním a politicky schvalovaným módním postojem mnoha slavných osobností a ozdobou kulturních ceremonií. Stužka je vlivnou silou při šíření vědomostí o AIDS a při zdůrazňování potřeby pokračovat ve výzkumu této nemoci. Tou nejupřímnější nadějí stužky je, že jednoho dne už nebude vůbec potřeba.

Sama Červená stužka se už stala inspirací pro další projekty, jako například pro růžovou stužku, která je symbolem povědomí o rakovině prsu, zelená stužka je symbolem boje proti rakovině tlustého střeva. Nynější politicky laděná doba se zdá být dobrou živnou půdou pro mnohé další obdoby stužky, černá stužka se stala symbolem boje proti terorismu, purpurové stužky symbolizují alarmující nárůst násilí ve městech, modré stužky podporují práva obětí kriminality.

Školy zapojené do sbírky Červená stužka:

Pro všechny regiony - pokud škola prodala minimálně 100ks stužek, nebo vybrala alespoň 2000 Kč (sčítají se i předchozí ročníky, kdy nebyla realizována beseda), má nárok na besedu zdarma a to včetně dopravy lektora, hradí pouze případné ubytování.

Obrázek č. 169
Obrázek č. 206

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 210

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás!

 

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 190
Obrázek č. 195

Česká společnost AIDS pomoc, z. s. je s projektem „Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)“ příjemcem grantu z fondů EHP2014–2021 v rámci programu Zdraví. Cílem projektu je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru. NAPO je při realizaci projektu vůči ČSAP z pozici partnera. Více informací o aktivitách NAPO najdete na www.silapacientu.cz.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 186
Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 154
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 132

podporuje činnost Domu světla

Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 204

podporuje provoz checkpointu v Brně

Obrázek č. 208
Obrázek č. 202
alza.cz

darovalo výpočetní techniku a elektroniku

Obrázek č. 126
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.